Klik hier voor de webversie  
 

  

Nieuwsbrief

april 2016

Nieuwsbrief De Brug - april 2016

Langer veilig thuis wonen? Wat is daar voor nodig? - Nieuwe inzichten rondom de ziekte van Parkinson - Fit en gezond blijven – Nieuw project voor Ontmoetingscentrum De Vijver. Over deze onderwerpen én meer leest u in deze nieuwsbrief.

Bijeenkomst ‘Langer thuis blijven wonen’ – dinsdag 19 april

Dinsdag 19 april van 14.00 – 16.00 uur wordt in Ontmoetingscentrum De Vijver informatie gegeven over welke voorzieningen, zorg en begeleiding nodig zijn om langer thuis te kunnen blijven wonen. Mieke Jonker en Karin Dingemans informeren over wat het Sociaal Dorpsteam hierin kan betekenen. Annette de Leede en Brigitte Claessen, wijkverpleegkundigen van De Brug, gaan in op de zorg en begeleiding aan ouderen met dementie en hun mantelzorgers. 
Meer informatie

Parkinson Café Driebergen – dinsdag 19 april

De Brug organiseert op dinsdag 19 april, van 14.15 tot 16.00 uur, in locatie Sparrenheide weer het Parkinson Café Driebergen. Dit keer zal neuroloog dr. Jorrit Hoff van het St. Antonius Ziekenhuis spreken over nieuwe ontwikkelingen rondom de ziekte van Parkinson, zoals medicatie en de nieuwe inzichten over het ontstaan en de behandeling van de ziekte. Er is ruime gelegenheid voor discussie en het beantwoorden van vragen. Bezoekers kunnen van tevoren alvast hun vraag indienen via e-mail: parkinsoncafe.driebergen@gmail.com  
Klik hier voor meer informatie.

De Brug neemt BrainTrainer in ontvangst
Dinsdag 5 april nam bewoonster mevrouw Vosmeer samen met activiteitenbegeleidster Anita de Jager de BrainTrainerPlus in ontvangst én in gebruik. De BrainTrainerPlus is een speciale geheugentrainingscomputer voor senioren. Dankzij de goede opbrengst van de Winterfair die De Brug op 7 november jl. organiseerde én de bijdrage van het Nationaal Ouderenfonds kon de gebruiksvriendelijke spelcomputer aangeschaft worden. Hiermee kan een mooie bijdrage geleverd worden aan o.a. sociaal contact, ontspanning en plezierbeleving, eigenwaarde verhogen, het geheugen en stimuleren van de motoriek. Lees verder.
 

Blijf fit en gezond bij Buurthuis De Brug
Beweging en ontspanning zijn belangrijk om fit en gezond te blijven. Bij Buurthuis De Brug kunt u elke maandag fit de week beginnen met een uurtje bewegen. Of wilt u de ontspannende werking van yoga ervaren? Probeer het eens uit in Buurthuis De Brug tijdens een zittende vorm van yoga. Genieten van de natuur doen we op maandag 25 april. Onder begeleiding van een vrijwilligster maken we een mooie wandeling. Loopt u ook mee?

Naast deze activiteiten staat er nog veel meer op het programma. Zoals diverse creatieve en kookworkshops, lezingen, live muziek, mannenmiddagen. Het programma vindt u hier. Loop gerust eens binnen. Meer informatie: www.buurthuisdebrug.com  

Breien voor project in Kenia
Buurthuis de Brug is afgelopen zomer begonnen met breien voor kinderen van een school in Kenia. Bezoekers gingen hard aan de slag om dekens, knuffels, sjaaltjes, mutsen en truien te breien. De eerste breisels zijn in januari naar Kenia gebracht. De kinderen zijn dolgelukkig met alles wat ze kregen. Dankzij de waardevolle inzet van bezoekers en de wol die geschonken werd door buurtbewoners en bekenden.

We breien nog even door. Iedereen is welkom op de brei-, haak- en borduurochtenden in Buurthuis de Brug aan de Sperwerkamp 38, waarbij u wat voor uzelf kunt maken of voor de kinderen in Kenia. Voor extra wol houdt het buurthuis zich ook graag aanbevolen! Lees hier meer over het project.   

Uitvaartbegeleiding voor een afscheid naar wens

In samenwerking met de Protestantse Kerk Driebergen is in 2013 binnen De Brug de Uitvaartgroep gevormd, bestaande uit drie uitvaartbegeleiders. De Uitvaartgroep biedt ondersteuning en begeleiding aan bewoners en familie die een band met het geloof hebben, maar niet meer met een kerk of geestelijk huis. De uitvaartbegeleiders zijn hiervoor speciaal opgeleid en kunnen samen met u vormgeven aan een afscheidsdienst. Voor de diensten van de Uitvaartgroep rekent de Protestantse Kerk Driebergen € 150,-. Veel uitvaartverzekeringen vergoeden deze kosten. Mochten deze kosten een probleem zijn, dan kan met de Uitvaartgroep een passende oplossing gevonden worden.  

Contact: de Uitvaartgroep is telefonisch bereikbaar van 9.00 – 18.00 uur op (06)38356199 en per e-mail: uitvaartbegeleiding@iszdebrug.nl. Er kan ook contact opgenomen worden met de geestelijk verzorger van De Brug, Marijke Zuilhof (0343) 555847.  

Folders van de Uitvaartgroep zijn verkrijgbaar bij de recepties van de locaties Nassau Odijckhof, Sparrenheide en Rehoboth.

Start nieuw project in Ontmoetingscentrum De Vijver
Dementie heeft grote gevolgen voor mensen met dementie zelf en hun naasten. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen door gebrek aan zelfvertrouwen stoppen met activiteiten en nauwelijks nog de deur uit komen. Ontmoetingscentrum De Vijver is gestart met het project 'DementTalent'; mensen met dementie nemen als vrijwilliger actief deel in de samenleving, op basis van hun interesses en vaardigheden. Om op deze manier mensen met dementie het gevoel terug te geven dat zij nuttig zijn en een bijdrage kunnen leveren, dat zij weer plezier kunnen beleven aan activiteiten en het bevorderen van sociaal contact.   

'DementTalent' is onderdeel van het onderzoeksproject 'Ontmoetingscentrum 3.0 van VUMC. Binnenkort volgt meer informatie over ‘DementTalent’ en de deelname van Ontmoetingscentrum De Vijver.   

SilverRade: alles draait om aandacht
SilverRade is een nieuwe organisatie van artsen en behandelaren, ontstaan op initiatief van De Bilthuysen, ISZ De Brug en Lyvore.  

De specialisten van SilverRade geven deskundig antwoord op gezondheidsvragen van kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Met meer dan honderd behandelaren zetten zij zich in voor een comfortabel leven van hun cliënten. Dit doen zij met elkaar: als bewegingsagogen, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, muziektherapeuten, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde. De specialisten van SilverRade werken zowel bij mensen thuis als in verpleeghuizen en revalidatiecentra in de regio Amersfoort, Bilthoven, Driebergen en Soest.  

Kijk voor de verhalen van SilverRade en meer informatie op www.silverrade.nl

Nassau Odijcklaan 3  |  3971 BN Driebergen-Rijsenburg
T 0343 555 555   | E info@iszdebrug.nl

Deze nieuwsbrief wordt periodiek verstuurd naar relaties, nieuwsbriefabonnees
en geïnteresseerden in de zorg, diensten en services van De Brug.

 
 
Wilt u liever geen nieuwsbrief van ISZ De Brug ontvangen, klik dan hier om u af te melden.